8xbet gg

About Ingco Thailand

About Ingco Thailand2024-09-12T16:40:18+07:00

INGCO - Make The World In Your Hands

บริษัท ALL TOOLS & EQUIPMENT เป็นบริษัทที่อยู่ในเครือ HANDLE INTER GROUP ซึ่งก่อตั้งในปี 2003

ปัจจุบันมีบริษัทในเครือ 14 บริษัท บริษัท ALLTOOLS&EQUIPMENT เป็นผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายเครื่องมือช่าง เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือเกษตร รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในโรงงานและเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายอย่างเป็นทางการของแบรนด์ INGCO บริษัทมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพสินค้า การบริการหลังการขาย ความพึ่งพอใจของลูกค้าเป็นสําคัญ INGCO แบรนด์เครื่องมือช่างคุณภาพมาตรฐานยุโรป มีจําหน่ายกว่า 50 ประเทศทั่วโลก โดยมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพ ความทนทานแข็งแรงของสินค้าและราคาสมเหตุสมผล เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานเป็นหลัก ด้วยแนวคิด Make The World In Your Hands เราพร้อมนําเครื่องมือช่างคุณภาพอุตสาหกรรมไปสู่บ้านของท่าน

คู่ช่างไทยมากว่า 15 ปี

แบรนด์ Ingco เป็นชื่อที่เป็นที่รู้จักดีในตลาดประเทศไทยมานานกว่า 15 ปี ด้วยจุดแข็งในเรื่องความทนทาน ประสิทธิภาพการทำงานที่ดี และบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม

ลูกค้ามั่นใจในความสามารถ

นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ทนทาน แข็งแรง มีประสิทธิภาพแล้ว Ingco ยังมีความหลากหลาย ให้ลูกค้าเลือกใช้งานได้ตามความต้องการในทุกระดับ

Our Location

บริษัท ออล ทูลส์ แอนด์ อิควิปเมนต์ จำกัด

30/19 หมู่ 13 ถ.บางนา-ตราด กม.11.5 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

02 130 5077

info@outtheresites.com

06-6113-3368


Business Hours

Monday - Friday 9am to 6pm

Saturday / Sunday - Closed

mu88 bet fun88 chính thức w88no1 12betkh w88ud2